Over de Stichting

De Stichting Familie De Flines stelt zich ten doel historisch onderzoek, in het bijzonder naar dat van de familie De Flines en de stad Amsterdam, te stimuleren en uitgaven daarover te (laten) verzorgen, in de ruimste zin. De Stichting heeft haar uitgebreide familiearchief ondergebracht in het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam en is daar algemeen en via het internet toegankelijk. De Stichting is tevens in het bezit van een verzameling familieportretten, kunst en kunstnijverheid van en gerelateerd aan de familie De Flines. De kunstobjecten zijn in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap bij het Rijksmuseum te Amsterdam.

Bestuur van de Stichting

Het Bestuur van de Stichting Familie De Flines is als volgt samengesteld (juni 2020):

  • Egbert de Flines, voorzitter
  • Agnes de Flines, secretaris
  • Maarten Bongaerts, penningmeester
  • Tessa de Flines, lid, communicatie, website beheer
  • Jeannette de Flines, lid